Magyarok Szövetsége Országos Gyűlése

2009.08.17 - 23.

Felhangzott a hívószó --- útra keltünk barátainkkal. Tudtuk, hogy jó lesz együtt, ám minden előzetes várakozást felűl múlt az áldás, amit kaptunk. Részese lettünk ünnepnek, az egymásra találás ünnepének.

Sok-sok kis apró csoda történt velünk egyenként és együtt is. És nagy csoda is: nyugalomban, békében tehettük dolgunkat, segíthettük egymást, a KÖZ-ŐS-SÉG-et. Mindenki megtalálta munkáját, az építésben, aztán pedig a vendégvárásban-fogadásban.

Nagyon sokan, több, mint 250 ezren gondolták, hogy keressük egymást. Sok-sok barátság köttetett, könnyek csordultak, mosolyok születtek.

Az égiek naponta gondoskodtak újabb és újabb élményekről. A Szent Koronánkon átsütő Nap, az épülő Hétboldogasszony Hajléka már kezdetekkor is erőtől duzzadó szent helyként fogadott bennünket. A díszítés után a Kárpát-haza egész területéről, szent helyekről származó földdel terítették fel a Hajlékot. Az oszlopokon míves Boldogasszonyaink tekintettek ránk. Az utolsó képeken a faragott Turul-madarunk előtt elvágtató lovasok mutatják erejüket....

Ez a néhány felvétel csak egy "kis" töredék: próbálják bemutatni a bemutathatatlant. Legközelebb gyertek Ti is velünk.....

A Hétboldogasszony-ünnep az évkörben

Február 2.:
Március 25.:
Július 2.
Augusztus 15.:
Szeptember 8.:
November 21.:
December 8.:
Gyertyaszentelő Boldogasszony napja
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
Sarlós Boldogasszony napja
Nagyboldogasszonyunk napja
Kisboldogasszony napja
Boldogságos Szűz Mária napja
Földhagyó Boldogasszony napja, Szűz Mária, a szeplőtelen fogantatása

..

     
Vissza a Képkiállítás-lapra