Türje

Gyümölcsoltó Boldogasszony templom

Türje Sümegtől 15km-re nyugatra, a Zalaegerszegre vezető úton található.

A Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom mai képét két korszak határozza meg.
Az egyik a XIII.század, amikor alapítják, a másik a XVIII.század, amikor a török
korban károsodott épületet barokk stílusban helyreállítják és a déli oldala mellé
kolostorépületet emelnek.

A három hajóból álló templomtér megőrizte a XIII.század jellegét, szerkezeti és díszítő
elemeit.
Az egykori premontrei prépostságot az 1220-as években a Türje nembeli Dénes alapította
családi monostoraként. A templom gazdag faragványai, boltozata, pillérei a későromantika
és a korai gótika jegyeit viselik magukon.
Ez a stílus az 1220-as évektől Buda környékén és a királynői székhely, Veszprém
építkezéseinél uralkodik.
A templom középkori díszítéséről a déli mellékhajó XIV.század első felére datálható
Szent László-legenda falciklusa és az 1487-es évszámmal jelzett gótikus szentségtartó
tanúskodik.
A XVIII.században készültek Dorffmaiter István 1761-64 között festett falképei.

Az együttes mai arculatát Lux Kálmán 1920-21-ben végzett restaurálása határozza meg.

Térkép

Alaprajz

   
Vissza a nyitólapra