Öriszentpéter

Szent Péter templom

Öriszentpéter Zalaegerszegtől 36km-re nyugatra, a 76-os úton található.

A németújvári váruradalomhoz tartozó település kis temploma egyhajós, belül fülkesorral tagolt téglaépület volt, kicsiny nyugati toronnyal, eredetileg félköríves apszissal.
Az épület déli kapuzata oromzatos volt, bélletkövei a jáki kőfaragók jellegzetes ornamentikáját idézik. Bizonyos, hogy a kőfaragványokat itt rendeltetésükkel ellenkező módon használták fel. E jegyek alapján a templom a XIII. század első felében épülhetett.
A plébániatemplomot a XV. században új szentéllyel bővítették, a XVI. században erődítették. Külsején gótikus falképtöredékeket, belsejében református használatából származó XVII. századi feliratokat őriz.

Térkép

Alaprajz

   
Vissza a nyitólapra