Nagybörzsöny

Szent István templom

Nagybörzsöny Szobtól 20km-re északra található. A 12-es útról letérve 4km-t kell a falu felé menni, és ott közvetlenül a falu szélén van a templom.

A Szent István király tiszteletére felszentelt régi plébániatemplom a Nagybörzsönybe bevezető út mentén, a község nyugati szélén van. Kisebb domb háton álló, keleti tengelyű épület. Vulkáni eredetű szürke bazaltból rakott, ovális alaprajzú kőfal keríti körbe, bejárás a keletről nyíló kapun át lehetséges. A templomot magát szürkésvörös színű trachitból faragott, egyenes és íves homlokú kváderkövekből építették az 1200-as évek folyamán. Vagy egyszerre, vagy két periódusban a tatárjárás (1241) előtt és után. Az előbbi vélemény mellett szól az épület egységes, arányos tömege, szerkezete és stílusa, a második változatot régészeti jegyek alapján feltételezik. Kapuja a hajó déli oldalán található, fölötte három tölcsérablak nyílik szabályos rendben, egy sorban. Négyzethasáb alakú harangtornya kilép a hajó elé, két emeletén kettős ikerablakok néznek a négy égtáj felé. Egyenes deszkamennyezet fedi a hajót - amint ez az ll00-as évek végéig általános volt Magyarországon -, a keskenyebb szentély már boltozott. A félköríves apszis külső falán látható az épület fő "attrakciója", a vakárkád ívsorában kifaragott, összesen 19 bajuszos-szakállas emberfőt ábrázoló dombormű-galéria. A magyaros karakterű férfiarcok már sok megfejtésre ihlették a hivatásos és műkedvelő kutatókat. Két további faragott emberfejet fedezhetünk fel a félköríves, bélletes kapu két oldalán is.

Javaslom, hogy a templomban vagy az udvarán meditáljatok egyet segítőkkel - járjátok be a Börzsönyt. Érdemes.

Szép tavacska van a falu mellett - megér egy látogatást pihenéssel, bográccsal összekötve - .

Térkép

Vissza a nyitólapra