Feldebrő

Szent Márton templom

Feldebrő a 3-as út mellett, Kápolnától 7km-re, északi irányban található.

Az első templom négyzet alakú, apszisokkal bővített, öthajós épület volt. E templom külső pillérsorainak részletei ma is láthatóak.
A mai barokk stílusú templomtér szentélye alatt eredeti állapotban megmaradt altemplom van, sírkamrával és egy hozzá vezető lejáróval.
Az altemplom fala a mai templomtérbe magasan kiemelkedik, innen ablakokon át lehet a sírkamrába letekinteni. Ez a középkori ereklyetisztelet elterjedt formája volt.
Az első templom az Aba-nemzetség birtokain épült. Ezért is valószínű, hogy 1044-ben ideiglenesen ide helyezték Aba Sámuel király földi maradványait.
A faragványtöredékek stíluskritikai vizsgálata alapján a templom a XII. század második felében, ereklyetisztelet céljára épült. Az altemplomot gazdag, XI-XII.századi italo-bizantikus falképciklus töredékei díszítik.

Térkép

Alaprajz

Vissza a nyitólapra