Bélapátfalva

Nagyboldogasszony templom

Bélapátfalva a 25-ös úton, Egertől 18km-re északra található. A falu közepén kell lekanyaradni az Apátsági utcába - a Bélkő hegy felé. Jó egy km-t kell előre menni.

Bélháromkút ciszterci apátságát 1232-ben II.Killit egri püspök alapította a pilisi anyamonostorból ide érkezett szerzetesek számára.
A korai gótikus, kereszthajójából nyíló egy-egy kápolnával ellátott monostortemplom a Szent Bernát által előírt regulák egyszerűségének megfelelő rendi típust képviseli.
Amikor 1241-ben a tatárok a Bélkő alját is elérik, az épület még befejezetlenül áll.
A templom nyugati kapuzata finom faragvány díszítésű. Mellette egyszerűbb bejárat, amely a laikus testvérek számára szolgált.
A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt plébániatemplom a XVIII.századra teljesen romossá vált. Az egri papnevelő intézet kezelésébe került épületet 1732-45 között állították helyre.

A templomhoz déli oldalon csatlakozó kolostor épületeinek elrendezését csak egy nagyon alapos régészeti feltárás állapíthatta meg, mivel 1927-ig ezen a területen fürdőházként, kőcserépgyárként használták.

Térkép

Alaprajz

Vissza a nyitólapra